Resor med personlig karaktär

Tel: 0708 - 27 42 42   E-post: info@idetravel.se

Villkor

Idé Travel kommer att använda de uppgifter du lämnar i formuläret för att kunna besvara din förfrågan. Om det krävs kan vi komma att lämna ut de uppgifter du lämnar till exempelvis flygbolag eller hotell för att få prisuppgift eller fullfölja din bokning.

Uppgifterna lagras i upp till fem år för möjlighet till återkoppling eller bokning.

Idé Travel är ansvariga för behandling av uppgifterna. Adress: Karl Johansgatan 100, 414 55 Göteborg, Sverige • Telefon: 0708 274242 • E-post: info@idetravel.se

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur databasen och vår e-post inkorg.